TSS Pin Metoda Treninga

"Advanced techniques are the basics mastered." From the 17th century Samurai Code

Ben Hoganov drill počasne vadbe

Vadba v počasnem gibanju je metoda treninga, uporabljena s strani številnih top golfistov tako iz sedanjega kot preteklega časa. Eden izmed najbolj očitnih primerov je Ben Hogan, tako ni napačno, če jo imenujemo Ben Hoganov drill počasne vadbe.
 

Ben Hoganova demonstracija zamaha v počasnem gibanju na obali Seminole Golf Kluba

Precej starejši posnetek Ben Hoganove vadbe v počasnem gibanju

Še eden posnetek Ben Hoganove demonstracije zamaha v počasnem gibanju

 

Učenje golfa je postopen proces. Potrebno je začeti z obliko zamaha, potem se posvetiti stiku lica palice z žogico, in na koncu težiti k natančnosti do cilja. Pri TSSGOLF-u smo se osredotočili na pomoč golfistom pri drugem koraku, namreč natančnosti v točki udara (natančnosti v sweet-spotu), ki je srce golf zamaha in ključ za kakršenkoli nadaljnji napredek.

We provide a training method described in our books and two training aids. TSS Groover is an universal and very practical training aid meant for golfers at any level, from casual recreational ones to most dedicated students. It is an excelent tool for the first two steps, namely for working on the swing shape, and, of course, for what we actually developed it, for practicing impact precision.

Razpolagamo z metodo treninga, ki je opisana v dveh knjigah (zaenkrat samo v ang. jeziku), in dvema trening pripomočkoma. TSS Groover je univerzalen in zelo praktičen pripomoček za vadbo, namenjen golfistom na vseh nivojih, od občasnih rekreativcev do najbolj predanih entuziastov. Je odlično orodje za prva dva koraka, torej za vadbo oblike zamaha, in, za kar je dejansko bil razvit, za vadbo sweet-spot natančnosti.

TSS Pin trening pripomoček je namenjen zelo predanim in discipliniranim golfistom. Najbolje ga je uporabljati v kombinaciji s TSS Grooverjem, kot opisano v video eKnjigi.

— Ernest Draš

TSS PIN drill

Hogan wire

Testiranje The Solar Sweetspot Metode Treninga

 

Rick Malm

Rick Malm (SSC Golf)

Rick Malmov povzetek testiranja: "Zakaj sem bil pritegnjen s to metodo treninga? Nihče ne razume, kako vaditi to zadevo, ki lahko za moje kliente pomeni razliko med zmago in porazom na Long Drive svetovnem prvenstvu, za mene pa razliko med zadevanjem čistin in zelenic, in izgubljanjem žog na ledinah. Želim si, da bi to metodo vadbe spoznal preden sem se začel ukvarjati z golfom in drugimi športi."
 
 
 

Primerjava Rickove sweet-spot natančnosti pri zamahu
s polno hitrostjo v časovnem razmahu treh mesecev.

 
 

eKnjiga + PIN Trening pripomoček

 

eBook

Klik za predogled eKnjige (Angleški jezik)